Cookie beleid

Als “VITALIST HEALTH CONSULTATION AND TOURISM TRADE LIMITED COMPANY” (hierna “Now Hair Time” of “Bedrijf”) maken wij gebruik van cookies tijdens uw gebruik of bezoek van al onze online of offline gebieden die wij u aanbieden en/of of uw bezoek in de digitale omgeving op onze website. In het kader van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 en in overeenstemming met de overige bepalingen van de wetgeving hanteren wij als Verwerkingsverantwoordelijke een nauwgezette en gevoelige aanpak. De bovengenoemde technologieën worden in dit kader gebruikt volgens de regels vastgelegd door de wetgeving. Als Now Hair Time verwerken wij persoonsgegevens met cookies slechts en in beperkte mate voor het realiseren van duidelijke en legitieme doeleinden. We zijn ons ervan bewust dat een verwerkingsactiviteit van persoonsgegevens die deze specifieke doeleinden niet dient, in strijd is met de wet, en met dit bewustzijn en deze gevoeligheid besteden we aandacht aan gemeten gegevensverwerking.

Ons doel met deze "GEBRUIK VAN COOKIES VERDUIDELIJKENDE TEKST" is op alle online en offline gebieden die wij u aanbieden; Om de verwerking van persoonsgegevens verkregen met technologieën zoals cookies en pixels in al zijn dimensies uit te leggen, om u te informeren en te informeren.

In deze "COOKIES GEBRUIKEN VERLICHTINGSTEKST"; echte personen die het onlinegedeelte bezoeken en van wie persoonsgegevens worden verwerkt, worden "relevante personen" genoemd.

Wij willen u op minimaal niveau informeren over de identiteitsgegevens van ons bedrijf, het type en de kenmerken van de cookies die in het online domein worden gebruikt, de doeleinden waarvoor via cookies verkregen persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie en voor welk doel de verwerkte persoonlijke gegevens worden overgedragen door het bedrijf, wat is de methode en de wettelijke reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens via cookies, wat zijn de methoden om deze cookievoorkeuren te wijzigen en uw rechten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens.

Ons bedrijf kan het gebruik van cookies op onze website, online en offline gebieden weigeren, of de soorten en/of functies van de cookies die het gebruikt wijzigen en nieuwe cookies toevoegen. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze verduidelijkingstekst te wijzigen. Naarmate de wijzigingen zijn verwerkt, wordt deze Cookie-verduidelijkingstekst van kracht. In geval van wijzigingen wordt de datum van actualisering aan het einde van deze tekst vermeld. U kunt de wijzigingen volgen met de updatedatum aan het einde van deze tekst.

1-Wat is een cookie?

Het betreft de tekstbestanden die veelal bestaan ​​uit letters en cijfers en die op de apparaten of server van de betreffende persoon worden geplaatst wiens persoonsgegevens door de browsers worden verwerkt als gevolg van het bezoeken van het Online Domein, waardoor het apparaat kan worden herkend.

2-Kunnen voorkeuren voor het gebruik van cookies worden gewijzigd?

Cookie-gebruiksvoorkeuren kunnen altijd worden gewijzigd via de methoden die worden beschreven met de ondertitel "Hoe cookie-instellingen wijzigen?" van deze verduidelijkende tekst. Cookies organiseren en verbeteren de gebruikerservaring in het Online Domein, dus het aanbrengen van wijzigingen in de cookiegebruiksvoorkeuren kan aanzienlijke veranderingen veroorzaken bij het gebruik van het Online Domein.

3-Welke soorten cookies worden er gebruikt?

Sessiecookies : Sessiecookies zijn cookies die tijdens een bezoek aan het Online Domein op het apparaat worden opgeslagen en van het apparaat worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

Permanente cookie: Dit zijn de cookies die worden opgeslagen op het bezochte apparaat wanneer het Online Domein wordt bezocht en op de harde schijf van het apparaat worden geplaatst en op het apparaat worden opgeslagen tijdens de browservoorkeuren en/of de levensduur van de cookie.

Cookies van derden: Het bedrijf maakt ook gebruik van cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies waarmee cookies van derden kunnen worden opgeslagen op het bezochte apparaat wanneer het Online Domein wordt bezocht. Informatie over deze cookies en het wijzigen van deze cookie-instellingen is opgenomen in deze verduidelijkingstekst.

4-Wat zijn de doeleinden van cookies volgens soorten en categorieën?

Soorten cookies zijn: Technische cookies, Analytische cookies (prestatie) cookies, Targeting (advertentie) cookies, Personalisatiecookies (functionele cookies).

Technische cookies: Dit zijn cookies die zorgen voor een correct gebruik van het Online Domein. Dankzij deze cookies worden functies zoals het aanmaken van een account, inloggen en het indienen van een formulier aangeboden. Niet-werkende velden en pagina's worden gedetecteerd. Deze cookies worden op het apparaat van de betreffende personen opgeslagen, wier persoonsgegevens tijdens het gebruik van de onlineruimte worden verwerkt, en bij beëindiging van het gebruik van het apparaat verwijderd. Technische cookies; is bedoeld om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert. Ze volgen de gebruiker niet en verzamelen geen persoonlijke gegevens.

Analytische cookies / prestatiecookies: deze cookies maken het mogelijk om te analyseren hoe het online domein wordt gebruikt. Verzamelt informatie over hoe de Relevante Persoon de Online Ruimte gebruikt. Informatie zoals de webpagina's die door de gebruiker worden bekeken, de tijd die op deze webpagina's wordt doorgebracht, hoeveel bezoekers de online site bezoeken en de bronnen van waaruit de online site wordt bezocht, zijn voorbeelden van dergelijke verzamelde informatie. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van marketinganalysestudies. Er wordt bepaald hoe de website door de gebruiker (bezoeker) wordt gebruikt door informatie te verzamelen zoals het bezochte apparaat, de locatie, hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht, hoe lang men op deze pagina’s blijft. Volgens de hier gemaakte conclusies worden gepersonaliseerde advertenties getoond aan de bezoeker (gebruiker) en de relevante persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt, en wordt de website gepersonaliseerd in overeenstemming met het persoonlijke gedrag hier.

Targeting-/advertentiecookies: dit zijn de cookies die worden gebruikt om de relevante persoon in staat te stellen gedrags- en gepersonaliseerde advertenties te zien op basis van zijn interesses op websites van derden en mobiele applicaties. Door retargeting met deze cookies worden de bezochte pagina's in het onlinegedeelte weergegeven op de advertentienetwerken van derde websites en mobiele applicaties. Het wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: Om de persoonsgegevens van de door het bedrijf aangeboden producten en diensten te tonen door deze persoonlijk te maken voor de betrokkene, om betere producten en diensten aan te bieden door de bezoekers van de Online Area beter te leren kennen, door de bezoekers van de Online Area beter te leren kennen, de bezoekers van de Online Area beter leren kennen en de Online Area geschikter maken voor reclame- en promotieactiviteiten, om de producten en diensten van het bedrijf effectief te promoten en op de markt te brengen, om marketinganalysestudies uit te voeren.

Personalisatiecookies / Functionele cookies: Dit zijn de cookies waarmee de Relevante Persoon de gebruikerservaring van het Online Domein kan aanpassen aan zijn of haar individuele voorkeuren. Bij gebruik van het Online Domein wordt bijvoorbeeld informatie verzameld zoals de taal die u kiest, de gebruikersnaam en de regio waar de Relevante Persoon zich bevindt, om het Online Domein functioneler en nuttiger te maken. Het wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: Om de gebruiker en het wachtwoord te onthouden om de toegang van gebruikers tot het Online Domein te vergemakkelijken, om de taal die u gebruikt in het Online Domein te onthouden, de laatst bezochte producten enzovoort.

5-Wat zijn de algemene doeleinden van ons bedrijf bij het gebruik van cookies?

- Uitvoering van loyaliteitsprocessen naar het bedrijf/product/diensten

- Uitvoeren van communicatieactiviteiten

-Uitvoeren/toezicht houden op bedrijfsactiviteiten

- Ontvangen en beoordelen van suggesties ter verbetering van bedrijfsprocessen

- Uitvoeren van bedrijfscontinuïteitsactiviteiten

-Uitvoeren van verkoopprocessen voor goederen/diensten

- Uitvoeren van klantrelatiebeheerprocessen

- Uitvoeren van activiteiten voor klanttevredenheid

-Uitvoeren van marketinganalysestudies

- Uitvoeren van advertentie-/campagne-/promotietrajecten

-Uitvoeren van strategische planningsactiviteiten

- Uitvoering van marketingtrajecten van producten/diensten

- Opstellen en opvolgen van bezoekersregistraties.

6- Hoe cookie-instellingen wijzigen?

Als u de cookie-instellingen wilt wijzigen, kunt u dit doen door de onderstaande links te volgen en de browserinstellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "opties" of "voorkeuren" in browsers. U kunt ook gedetailleerde informatie over het onderwerp opvragen door op het "help"-menu van de browsers te klikken. Het verwijderen van cookies kan ertoe leiden dat het Online Domein niet naar wens werkt en niet de gewenste efficiëntie haalt.

browser

Link om cookie-instellingen te wijzigen

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Voor meer gedetailleerde informatie over cookies kunt u bovendien de domeinwebsites https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ bezoeken en/of de applicatie "Privacy Badger" gebruiken (https: / /www.eff.org/tr/privacybadger)

7- Ons bedrijf informeert de personen die betrokken zijn bij deze Verduidelijkingstekst over de verwerking van persoonlijke gegevens door middel van cookies en zal cookies gebruiken door expliciete toestemming te verkrijgen zonder enige ruimte voor twijfel te laten.

8- Gegevens in de kwalificatie van persoonsgegevens verkregen via cookies kunnen worden overgedragen aan derden voor de doeleinden vermeld in de onderstaande tabel, op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Ontvangende groep

Transmissiedoel 

1. Echte personen of privaatrechtelijke rechtspersonen (bedrijfsjurist, reclamebureau, zakenpartners, etc.)

2. Geautoriseerde publieke instellingen en organisaties (rechtbanken, enz.)

1. Zorgen voor bedrijfscontinuïteit

2. Uitvoering van verkoopprocessen voor goederen/diensten

3. Uitvoering van klantrelatiebeheerprocessen

4. Het uitvoeren van activiteiten voor klanttevredenheid

5. Uitvoeren van marketinganalysestudies

6. Uitvoering van reclame-/campagne-/promotieprocessen

7. Uitvoering van strategische planningsactiviteiten

8. Uitvoering van marketingprocessen van producten/diensten

9. Uitvoering van opslag- en archiefwerkzaamheden

10. Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties

 

In de regel kunnen de met cookies verwerkte gegevens binnenlands worden overgedragen als er uitdrukkelijke toestemming is van de echte personen van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens kunnen echter ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden doorgegeven, indien er in de wetgeving een duidelijke regeling bestaat over de doorgifte van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de Relevante Persoon;

- Als het noodzakelijk is voor de bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de eigenaar van de persoonsgegevens of iemand anders, en als de eigenaar van de persoonsgegevens vanwege feitelijke onmogelijkheid zijn toestemming niet kan uiten of als zijn toestemming niet rechtsgeldig is, kan hij worden overgedragen aan derden.

- Indien het nodig is om persoonsgegevens van de contractpartijen over te dragen, op voorwaarde dat deze rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een contract, kunnen persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

- Als de overdracht van persoonlijke gegevens verplicht is voor het bedrijf om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen persoonlijke gegevens aan derden worden overgedragen.

- Indien persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door de eigenaar van de persoonsgegevens, kunnen deze worden overgedragen aan derden met als doel deze openbaar te maken.

- Indien de overdracht van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht, kunnen persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

- Op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de Relevante Persoon niet schaadt, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan derden als dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van het Bedrijf.

9- Overzeese overdracht

Ons bedrijf draagt ​​de persoonsgegevens die het via cookies verwerkt alleen over naar het buitenland als er expliciete toestemming is van de relevante persoon. De persoonsgegevens van de Relevante Personen kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming van ons Bedrijf naar het buitenland worden overgedragen. In gevallen waarin het land of de landen waarnaar de persoonsgegevens zullen worden overgedragen (a) een van de landen is of zijn die door de Raad adequate bescherming genieten, of (b) als het niet een van de door de Raad aangekondigde landen is, is toestemming is verkregen van de Raad van Bestuur door het verkrijgen van een schriftelijke toezegging van gegevensbeheerders in het relevante buitenlandse land die adequate bescherming biedt. Persoonsgegevens kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming naar het buitenland worden overgedragen als aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Als er een duidelijke regeling in de wetgeving bestaat met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens, kunnen deze naar het buitenland worden doorgegeven.
  2. Als dit noodzakelijk is voor de bescherming van het leven of de fysieke integriteit van de eigenaar van de persoonsgegevens of iemand anders, en als de eigenaar van de persoonsgegevens vanwege feitelijke onmogelijkheid zijn toestemming niet kan uiten of als zijn toestemming niet rechtsgeldig is, kan deze overgedragen.
  3. Als het nodig is om de persoonsgegevens van de partijen bij het contract over te dragen, op voorwaarde dat deze rechtstreeks verband houden met het sluiten of uitvoeren van een contract zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Relevante Persoon, kunnen de persoonsgegevens naar het buitenland worden overgedragen.
  4. Als de overdracht van persoonlijke gegevens verplicht is voor ons bedrijf om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen persoonlijke gegevens naar het buitenland worden overgedragen.
  5. Als de persoonsgegevens door de eigenaar openbaar worden gemaakt, kunnen deze voor een beperkt doel naar het buitenland worden doorgegeven.
  6. Als de overdracht van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht, kunnen persoonsgegevens naar het buitenland worden overgedragen.
  7. Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Relevante Persoon, op voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de Relevante Persoon niet worden geschaad, als de overdracht van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de legitieme belangen van het Bedrijf.

 

Gevoelige Persoonsgegevens: Het Bedrijf kan deze naar het buitenland doorgeven door de uitdrukkelijke toestemming van de Relevante Persoon te verkrijgen, door de administratieve en technische maatregelen toe te passen en door te voldoen aan de bijzondere maatregelen genomen door het Bestuur. Om ervoor te zorgen dat het Bedrijf Gevoelige Persoonsgegevens naar het buitenland kan overdragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Relevante Persoon te verkrijgen, moet het land of de landen waarnaar de persoonsgegevens zullen worden overgedragen (a) een van de landen zijn die door de Raad van Bestuur voldoende bescherming genieten , (b) als het niet een van de door de Raad aangekondigde landen is, moet toestemming worden verkregen van de Raad door het verkrijgen van een schriftelijke erkenning die adequate bescherming biedt tegen de gegevensbeheerders in het relevante vreemde land en (c) een of meer van de volgende voorwaarden zijn vereist.

  1. Gevoelige persoonlijke gegevens met uitzondering van seksuele en gezondheidslevens: Het bedrijf kan gevoelige persoonlijke gegevens, anders dan gezondheids- en seksuele leven, verwerken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de gegevens te verkrijgen, als dit uitdrukkelijk in de wetgeving is bepaald.
  2. Gevoelige persoonlijke gegevens met betrekking tot het seksuele en gezondheidsleven: met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het verstrekken van preventieve geneeskunde, medische diagnoses, behandelings- en zorgdiensten, het plannen en beheren van gezondheidszorgdiensten en de financiering ervan, kunnen deze worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van individuen of geautoriseerde personen. instellingen en organisaties die geheimhoudingsplicht hebben.

10-Methode en juridische reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Now Hair Time handelt bij het gebruik van cookies in overeenstemming met de basisprincipes en de Wet op dit onderwerp, evenals haar benadering van de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen. De methode van gegevensverzameling met cookietechnologie wordt in deze tekst gedetailleerd uitgelegd.

11- Over uw rechten als gegevenseigenaar en toepassing bij ons bedrijf

Als data-eigenaar kunt u bij ons Bedrijf terecht voor de volgende zaken:

-Leren of persoonsgegevens worden verwerkt,

- Indien persoonsgegevens zijn verwerkt, het opvragen van informatie daarover,

-Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens leren kennen en of deze worden gebruikt in overeenstemming met hun doel,

- Om de derde partijen te kennen aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen in het land of in het buitenland,

- Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens bij onvolledige of onjuiste verwerking,

- Verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens,

- Het verzoeken om kennisgeving aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven, in geval van onvolledige of onjuiste verwerking van persoonsgegevens, over hun correctie en/of verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens,

- Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,

-Om vergoeding van de schade te vragen bij verlies als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

 

U kunt uw verzoeken met betrekking tot deze rechten naar ons sturen door het aanvraagformulier voor de gegevenseigenaar in te vullen op https://nowhairtime.com/page/personal-data . Wij doen ons best om uw aanvraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos af te ronden, afhankelijk van de aard van uw aanvraag. Indien aan de transactie tevens kosten verbonden zijn, kan een vergoeding in rekening worden gebracht volgens het door het College Bescherming Persoonsgegevens vastgestelde tarief.

Relevante personen kunnen hun rechten uitoefenen zoals gespecificeerd in artikel 12 van deze tekst, door het aanvraagformulier in te vullen op het adres genaamd https://nowhairtime.com/page/personal-data , in "nat ondertekend en schriftelijk" of op een geregistreerd e-mailadres. -mail (REM)-adres, of door het verzenden van een veilige elektronische handtekening, mobiele handtekening of e-mailadres in het systeem van ons bedrijf of e-mailadresmethoden die niet bestaan ​​in ons systeem, of door het te verzenden via software of applicatie ontwikkeld voor Voor toepassingsdoeleinden, of door het persoonlijk of via een proxy af te leveren op het adres van ons bedrijf.

Het postadres en het hoofdkantoor van ons bedrijf zijn Fevzi Çakmak Mahallesi, Meşe Çokmazı Sokak, No: 2, Kat:1, D:13, Pendik İstanbul. 

Het geregistreerde e-mailadres (REM) van ons bedrijf is vitalist@hs01.kep.tr.

Het e-mailadres van ons bedrijf is info@vitalistsaglik.com .

Indien de Relevante Persoon dit recht wil uitoefenen via zijn/haar advocaat, moeten de eventuele documenten die zijn identiteit bewijzen en het verzoek ondersteunen, worden ingediend in de bijlage bij het formulier, samen met een kopie van de volmacht met daarin de bijzondere autoriteit op dit gebied.

Laatste update: 17 maart 2023

Ontvang Een Aanbieding Schrijf Ons
Vergeet niet om onze Instagram-pagina te volgen!